Blomsterinord - webplakat_2.jpg
 

Blomster i Nord er en flora med beskrivelser og bilder av 260 av Nord-Norges vanligste blomsterplanter, alle illustrert med fargefotografier fra landsdelen. 

Hver plante beskrives på èn side i boken. Hovedteksten om hver plante er på norsk med korte undertekster på samisk og engelsk. 

Floraen inneholder også et kort kapittel om nordnorske vegetasjonstyper, morfologi illustrert med tallrike svarthvitt-tegninger, og omtale av de viktigste plantefamiliene som inngår i boken, også disse illustrert med gode tegninger.

Boken kan brukes som lærebok i botanikk, og er lett å bruke for folk som ikke er botanisk skolerte. Den inneholder også en liste over botaniske begreper på samisk, og er derfor godt egnet for bruk i undervisning i samisk-talende områder. Den engelse delen gjør boken anvendelig for turiskter i landsdelen.

Fordi planter ikke bare er til glede og opplevelser, men kan også ha bruksverdi, inkluderer boken opplysninger om den lokale, især den samiske, bruken av mange arter.

All interesse starter med opplevelse, og vi håper at bilder og tekst til sammen kan bidra til større naturopplevelser for landsdelens innbyggere. Alle som er glade i blomster og som går på tur, vil ha nytte og glede av denne boken.

Boken koster kr 250 og kan bestilles gjennom kontaktskjemaet, eller ved å kontakte en av forfatterene.